Klik for at gå til Agidon facebook Klik for at gå til Agidon Linkedin Klik for at gå til Agidon You Tube

MENU

 

FAKTA

- Alle ind-/udlæsninger af salgs-/købsdokumenter kan samles under én brugerflade.

- Dokumenter kan indlæses i kladdeform, selvom der evt. mangler opsætning/mapning af stamdata (eks. kunde/lev.nr. og finans/varenr.).

- Indlæste dokumenter vises i et billede, der er op­bygget med hoved/linier ligesom standard­do­ku­menter (ordrer, fakturaer…), hvilket gør dem mere tilgængelige og genkendelige.

- Indlæste dokumenter bliver valideret (de mest grund­læggende felter) inden, de kan overføres til standard dokumenter.

- Indlæste dokumenter kan redigeres/rettes i vid udstræk­ning inden, de overføres til standard doku­menter.

- Den indgående mapning af kunde-/leverandør-/finans-/varenr. oprettes automatisk første gang, der indlæses et nyt eksternt nummer, og man angiver det interne nummer i kladdedokumentet.

- Avanceret logning (log-poster og fil-/dokument­poster) af ind-/udlæsninger giver den nødvendige historik og dokumentation til at spore ind-/udlæste filer og do­ku­menter.

- Genindlæsning/genudlæsning af filer og dokumenter styres på simpel og overskuelig måde inde fra pro­gram­met. Det er f.eks. ikke nødvendigt at flytte rundt på filer i stifinderen for at få dem genindlæst.

- Stor overskuelighed på alle niveauer, der gør det nemt at se/finde/rette de fejl (typisk manglende mapning), der måtte være på indlæste dokumenter. Efterhånden som fejlene udbedres, afspejles det på overliggende niveauer.

- Selvom Naddon EDI er lavet med hovedvægt på ud­veksling af dokumenter, så kan andre typer af udvekslinger (f.eks. stamdata, prislister o.l.) også integreres med Naddon EDI for at opnå en ensartet brugerflade og få fordelen af den indbyggede log og filhistorik.

EDI

 

- Elektronisk udveksling af købs- og salgsdokumenter mm.

 

Naddon EDI integrerer virksomhedens elektroniske udveksling af købs- og salgs­dokumenter (ordrer, fakturaer, kreditnotaer o.l.) med henholdsvis leverandører og kunder.

 

Naddon EDI samler virksomhedens forskellige udvekslinger (ind- og udlæsninger) under ét tag - uanset filformat og leverandør- og kundespecifikke tilretninger.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agidon A/S:   Tlf. 70 200 222  .  Cvr. 13 200 033

Hjørring: Sct. Cathrine Vej 21 . 9800 Hjørring      Aalborg: K. Christensens Vej 6 st. tv. . 9200 Aalborg SV      Odense: Hvidkærvej 23 B . 5250 Odense SV      København: International House . Center Boulevard 5 . 2300 København S